Er wordt steeds meer aandacht geschonken aan het milieu. En dat is eigenlijk ook niet zo gek, want het milieu heeft onze hulp keihard nodig. Gelukkig wordt dat ook opgemerkt in de bouwsector: dit is immers de sector waar de meeste kansen liggen om de aardbol te verduurzamen. Denk maar aan de huizen die energiezuiniger moeten worden, net als de kantoorpanden en scholen. Hieronder vertellen we je meer.

Natuurinclusief bouwen

Zo zien we op steeds meer plekken dat er wordt nagedacht over natuurinclusief bouwen. Natuurinclusief bouwen is een nieuwe manier van bouwen om de biodiversiteit te behouden. Flora en fauna krijgen namelijk de kans om te overleven. Zo worden er vleermuistillen in woonwijken geplaatst, of worden er op gevels zomerverblijven voor mussen gemonteerd. Wanneer er namelijk allerlei woonwijken uit de grond worden gestampt, gaan ook nesten, bomen en andere groenvoorzieningen verloren. Hierdoor hebben de vogels het moeilijk om te overleven en kunnen ze minder voedsel vinden in de buurt. Met natuurinclusief bouwen wordt dat tegengegaan. Meer over natuurinclusief bouwen vind je wanneer je zoekt op ‘wat is natuurinclusief bouwen’.

Circulair bouwen

Nederland moet in 2050 circulair zijn. Circulair houdt in dat er slim wordt omgegaan met grondstoffen en goederen, zodat die oneindig kunnen worden gebruikt. Hiermee voorkom je dat je talloze CO2-stoffen gaat uitstoten. Toch kan het nogal lastig zijn om Nederland volledig circulair te maken. Wel kunnen de nieuwste en slimste technologieën hier een handje bij helpen. 

Elektrisch rijden

Een groot deel van het vervoer dat je rond ziet rijden is afkomstig van de bouwsector. En al deze voertuigen stoten een voor een veel CO2-stoffen uit. Dat is weer schadelijk voor het milieu. In de bouwsector is daar veel winst uit te halen. Gelukkig bieden steeds meer automerken elektrische bestelbussen aan. Bovendien verschijnen er ook steeds meer elektrische vrachtwagens op de markt. En daar wordt het milieu blij van, aangezien deze een stuk minder schadelijke stoffen uitstoten.

Subsidies overheid

De overheid hecht ook veel waarde aan duurzaam bouwen. Zo bestaan er meerdere subsidies vanuit de overheid om duurzaam bouwen te stimuleren. Je hebt bijvoorbeeld de NESK, die de bouw van scholen en kantoren ondersteunt op een duurzame manier. Maar je hebt ook de MIA. Dankzij deze subsidie kun je profiteren van een investeringsaftrek. Dit geldt voor duurzame investeringen in het bedrijf. Bovendien kan het ook zijn dat jouw gemeente of provincie bepaalde subsidies aanbiedt. Check van tevoren of dit ook geldt bij jou in de buurt.